Cieľom vyučovania v tomto predmete je čiastočne pochopiť základy mikro aj makro ekonomiky, základné vzťahy a súvislosti.