Stredoškolská odborná činnosť /SOČ/

    1. Metodická príručka.pdf
    2. Pokyny.doc
    3. Šablona.doc

Skušobný server Moodle

    MOODLE ver.2.8